Letra y Notas

CANTOS CATOLICOS

ID Y ANUNCIAD A MIS HERMANOS (HEBREO)

De: MUSICA CATOLICA


ID Y ANUNCIAD A MIS HERMANOS (Transcripción Hebrea)(Mt.28,7-10.16-20).

La-                           

Lehna vahaghedna le-ahai

  Sol        La-    

vayel hu hagalila                             

  Mi

vesham yer-uni

       La-

vesham yer-uni.

La-            Re-    La-

Hatalmidim halkhu hagalila

                Re-         La-

El hahar asher amar lahem yashua

       Mi            La-

Vayiru oto, vayishtahvu lo.

Fa              Mi     

Vayomer lahem yashua:

  Do             Sol

Nitan li kol shilton

                 Do

Bashamayim u va-aretz,

Do             Sol

Lekhu el kol hagoyim

             Do

Va-assu talmidim,

     La-                Mi

Utvaltem otam leshem ha-av

                La-

Haben veruah ha-kodesh,

       Fa

Velimadtem otam lishmor

                        Mi

Et kol asher tziviti etkhem.

La-

Hine ani ít-hem |

            Sol |

hine ani it-hem |   (Bis Asamblea)  

        La-     |

kol hayamim.    |

La-

Lehna …

La-

Hine …

   Mi

Ad sof haolam    

          La-

ad sof haolam.

 

 

 

SUBIR